Reforme koje su Indiju učinile najbrže rastućom ekonomijom na svetu

Intervju sa NJ. E. Narinder Čohan, ambasadorkom Indije

Ambasada Indije u Beogradu poziva srpske firme i ostale stejkholdere da uzmu učešće u nedelji pod nazivom  Make in India Week u Bombaju od 13. do 18. februara 2016. kao deo manifestacije «Manufacturing Growth of India» i prepoznaju dalje prilike za investiranje, u zajedničkom interesu dveju zemalja. Više informacija o ovom događaju potražite na internet stranici www.makeinindia.com/mumbai-week

  • Ekonomija Indije je u mnogo boljoj situaciji nego u trenutku kada je premijer Modi preuzeo vlast. Za ovaj uspeh, koji je došao uprkos sve lošijem stanju ekonomije na globalnom nivou, zaslužan je zaokret u politici koji njegova Vlada čini. Možete li nam otkriti u čemu se sastoji strategija i koji je put najbolji za postizanje takvih rezultata?

Indija ima sve šanse da bude vodeća svetska destinacija kada je proizvodnja u pitanju, globalni centar za operacije i jedna od tri najveće ekonomije prema stopi privrednog rasta u svetu, do 2020. godine.

Nova Vlada Indije okrenuta je reformama i sprovodi niz inicijativa s ciljem pospešivanja investicija, uključujući direktne strane investicije osmišljene tako da Indiju pretvore u lagodnu i jednostavnu biznis bazu. Premijer Narendra Modi je zacrtao kao cilj da Indiju sa mesta 142. na listi Svetske banke koja rangira zemlje po lakoći poslovanja pomeri na 50. mesto u roku od tri godine. Vlada takođe nastoji da smanji vremenski period potreban za otvaranje firme – sa dosadašnjih 27 dana na 1 dan. Osnovni prioritet je olakšanje brojnih procedura, pravila i regulativa. Kao drugo, postoji potreba da se uvede konzistentnost, predvidivost, transparentnost i jasnoća, u okviru svih segmenata naše politike.

Stoga je Vlada sprovela nekoliko reformskih mera, kao što su e-aukcija umesto diskrecione alokacije, razne regulative, kontrolisanje insolventnosti i bankrota, postupanje sa subjektima koji izbegavaju plaćanje poreza, povećanje investicija u oblasti nekretnina i infrastrukture, novi okvir za oživljavanje banaka iz javnog sektora, izmene zakona o ekologiji, nacrt finansijske inkluzije & digitalne Indije, dozvola da direktne strane investicije uđu u železnice, osiguravajuće kuće, odbranu itd.

U pripremi su i druge reforme, kao što su uvođenje GST, racionalnih korporativnih taksi, transparentna kupovina poseda, reforme u oblasti rada, regulacije u oblasti nekretnina. Na ovom zadatku, Vlade indijskih država idu u korak sa saveznom Vladom, u duhu kooperativnog i kompetitivnog federalizma. Danas se u Indiji osećaju nove vibracije, nova energija. Indija je otvorila sve ključne sektore za direktne strane investicije, i najotvorenija je ekonomija u svetu. Otvoreni su svi sektori izuzev multibrednovske maloprodaje. Na ovaj način, ostvaren je doprinos povećanju od 48% kada su u pitanju ovogodišnje direktne strane investicije u dolarima. U zemlji se očekuje da će sledeće godine ovaj iznos biti udvostručen. Kada govorimo o pojedinačnom rastu, infrastruktura predstavlja sektor sa izuzetnim potencijalom. Tu su takođe i odbrana i proizvodnja za avio-industriju. Postoji pregršt mogućnosti za automobilsku industriju, sklapanje delova i komponente, farmaciju i prehrambenu industriju. Vlada se takođe fokusira na sektore sa dosta zaposlenih, kao što su tekstilna industrija, industrija kože, dragog kamenja i nakita. Inicijativa Make in India ima za cilj da od Indije napravi centar za dizajn, inovacije i proizvodnju. Vlada je identifikovala 25 sektora gde Indija poseduje ključne kompetencije da postane globalni lider, a preko svojih jednogodišnjih i trogodišnjih planova po ministarstvima gradi se timski duh i od Indije pravi industrijska destinacija. Uz pomoć mera iz ovogodišnjeg budžeta, očekuje se da će Indija postati nacija mladih inovatora, a kao rezultat toga, Indija će biti dom za veliki broj start-up kompanija u digitalnoj sferi i proizvodnji tokom narednih godina, i tako postati nacija kreatora novih radnih mesta, a ne nacija ljudi koji tragaju za zaposlenjem.

Indija je do sada bila neodlučna po pitanju urbanizacije, ali u naredne tri decenije, 350 miliona Indijaca će se po svoj prilici preseliti u gradove. Vlada sa svojim programom 100 Smart Cities ima u planu formiranje 100 planskih, održivih i inovativnih «pametnih» gradova, koji će povući privredni rast Indije, i podići njen potencijal da postane lider u tehnologiji. Na ovaj način, u urbanim područjima će rasti i proizvodnja i usluge. Paralelno s tim, Indiji je potrebna druga zelena revolucija u poljoprivredi, koju je moguće ostvariti usvajanjem najboljih globalnih modela. Samo razvojem sektora usluga, proizvodnje i poljoprivrede, Indija će moći da ostvari 9 % – 10 % planiranog rasta. Po mom mišljenju, ovako će se stvoriti uslovi za još više stranih investicija.

U uslovima skromnog globalnog rasta, Indija danas stoji kao svetla tačka među globalnim ekonomijama. Uticaj globalnog razvoja na Indijsku berzu je «prolazan i trenutan», a osnove indijske ekonomije nisu poljuljane. Međunarodni monetarni fond (MMF) je projektovao rast od 7.3 % za Indiju u 2015. godini. Rezultati ankete EY’s 2015 India attractiveness survey predstavljaju vetar u leđa indijskom privrednom rastu i Vladinim političkim inicijativama.

Administrativne reforme, pojednostavljenje procesa odobravanja, uključujući odobravanje putem interneta i set procedura iz oblasti ekologije, već doprinose poboljšanju poslovne klime u Indiji i lakoći poslovanja. Sektor proizvodnje se oporavlja, uz pomoć Vladine inicijative Make in India, koja je na globalnom nivou lansirana 25. septembra 2014. Političke inicijative vezane za rudarstvo i iskopavanje uglja, kao i liberalizacija direktnih stranih investicija za železnice, osiguranje i odbranu, pospešiće indijski privredni rast na duže staze. Priliv direktnih stranih investicija za fiskalnu godinu 2014-15. već je dostigao 44 milijarde dolara.

  • Stiče se utisak da reforme nemaju za cilj da budu marketinški dobro propraćene, već da poboljšaju kvalitet života. Uloženo je dosta napora da bi došlo do transformacije u okviru zajednice?

Nova Vlada pod vođstvom premijera Narendera Modija je izabrana jer je obećavala razvoj. Sprovedene Vladine reforme su sveobuhvatne i okrenute napretku čitavog stanovništva, od otvaranja novih radnih mesta do zdravstva i obrazovanja, saobraćaja, energetike, infrastrukture itd. Nova politika u oblasti proizvodnje ima za cilj otvaranje 100 miliona novih radnih mesta do 2021. Slično tome, program Digital India ima za cilj približavanje određenih usluga, na brz i jednostavan način. Kao digitalno povezana zemlja, Indija može pomoći socijalnoj i ekonomskoj situaciji stanovništva u ruralnim oblastima, kroz razvoj ne-poljoprivrednih ekonomskih aktivnosti, kao i omogućiti pristup uslugama iz oblasti edukacije, zdravstvene nege i finansija. Ovim Programom, kako se očekuje, biće direktno ili indirektno otvoren veliki broj radnih mesta u IT sektoru, telekomunikacijama i elektronici. Kako bi umanjila ponuda-potražnja deficit, Vlada je lansirala projekte Skill India, kojima se omogućava obuka 400 miliona ljudi u raznim oblastima profesionalnog delovanja do 2022.

Projekat Direct Benefit Transfer Scheme ima za cilj da novac predviđen različitim razvojnim kanalima dospe do korisnika direktno i bez odlaganja, u okviru platforme direktnih transfera (DBT) koja je odgovorna za subvencije. Projekat Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) je formalno otpočet 28. avgusta 2014., i omogućava pristup različitim finansijskim uslugama, poput pristupa osnovnim štednim računima, neophodnim kreditima, novčanim sredstvima, osiguranju i penzionom fondu za zajednice koje su slabije razvijene i u kojima su niski prihodi. Ove aktivnosti po pristupačnoj ceni su moguće jedino efikasnom upotrebom tehnologije. PMJDY predstavlja nacionalnu misiju o finansijskoj inkluzivnosti i podrazumeva integrisani pristup s ciljem postizanja razumne finansijske inkluzije svih domaćinstava u zemlji. Planom je predviđen pristup bankarskim uslugama sa barem jednim osnovnim bankovnim računom za svako domaćinstvo, finansijsku pismenost, pristup kreditima, osiguranju, penzionom fondu.

Sem toga, korisnici ce dobiti RuPay debitnu karticu sa uključenim pokrivenim osiguranjem od nezgode. Planom se predviđa kanalisanje svih Vladinih davanja (iz Centra / Drzave / Lokalnog veca) korisnicima, pod nadzorom platforme direktnog transfera (DBT) Savezne Vlade.

Teme vezane za tehnologiju, kao što su slaba povezanost putem interneta i transakcije putem interneta će takođe biti uključene. Mobilne transakcije preko telekom operatera i njihovih Cash Out Point centara takođe će biti korišćene za finansijsku inkluziju po ovoj platformi, a radi se i na tome da se za učešće u Mission Mode Programu animiraju mladi.

Projekat «pametnih» gradova u prvi plan stavlja urbanizaciju zemlje preko živahnijih i inkluzivnijih gradova, a sve to u vezi sa privrednim rastom. Platforma «Housing for All by 2022» je okrenuta urbanim područjima, suzbijanju nehigijenskih naselja, učešću privatnih lica, upotrebi zemlje, promociji priuštivih rezidencijalnih jedinica za siromašno stanovništvo putem kredita i subvencija, priustivo stanovanje u partnerstvu sa privatnim sektorom, i subvencijama za individualnu gradnju ili renoviranje stambenih jedinica. Vlada očekuje izgradnju 50 miliona kuća u 100 «pametnih» gradova, modernizaciju železničke mreže, transformaciju stanica u nove železničke koridore, korišćenje obnovljive energije, transformaciju autoputeva, mostova, Metro mreže itd.

Nekoliko inicijativa je pokrenuto s ciljem unapređenja obrazovnih i ustanova zdravstvene zaštite u Indiji. Projekat New Health Policy (NHP) je predstavljen januara 2015. godine.

  • Reforme in Indiji vode ka putu fiskalne konsolidacije i ulaska u ugovor o monetarnom okviru sa Reserve Bank of India (RBI), kako bi se inflaciji stalo na put. Stiče se utisak da je Indija najbrže rastuća svetska ekonomija, i da se to u narednim godinama neće promeniti?

Konstantno slabi ekonomski uslovi na globalnom i domaćem tržištu verovatno su glavni razlog umerenog rasta, pre nego dostupnost finansijskih sredstava za produktivne svrhe. Dostupnost finansija ne bi trebalo da predstavlja problem, budući da je Indija privlačna kao destinacija za investicije. Međutim, put ka potencijalno većem i održivom privrednom rastu vodi kroz veću štednju i investicije u infrastrukturu, što mora biti podrzano makroekonomskom i finansijskom stabilnošću. Stoga je važno sprovesti postepene ekonomske reforme. I RBI i Vlada rade na stvaranju uslova za privredni rast, kao što su umerena inflacija, stabilan kurs, fiskalna konsolidacija, predvidiv pravni/poreski sistem i revizorski režim. što se tiče regulative o kupovini zemljišta, usvajanje GST i koda o bankrotu će obezbediti jaku potporu za investicije i pospešiti privredni rast. Ključni zadatak RBI je niska inflacija, ne samo danas, već i u budućnosti, kako bi zemlja dobila umerene nominalne zatezne kamate koje zadovoljavaju i zajmodavce i štediše. RBI radi na čišćenju bankarskog sistema od bespotrebnih regulativa, kako bi podstakla privredni rast, dok i Vlada i RBI sprovode reforme u finansijskom sektoru.

  • Stiče se utisak da će reforme javnog sektora imati višestruki odjek u svim segmentima privrede. Da li je Srbija sa svojim reformama javnog sektora na dobrom putu, i da li će se to odraziti na njenu ekonomiju?

Opsežni program ekonomskih reformi je u Indiji na snazi od 1991. Gotovo svi segmenti privrede su restrukturirani, s ciljem podizanja produktivnosti i konkurentnosti. Za mnoge ekonomije koje prolaze kroz sličnu tranziciju, inicijalne reforme obuhvataju fiskalnu konsolidaciju, i promene u politici i regulatornim nivoima u trgovini, industriji i finansijskom sektoru. Za ove makro reforme neophodno je da preduzeća prođu kroz restrukturiranje i postanu efikasnija i konkurentnija, a to se može uz pomoć institucializovanog okvira restrukturiranja.

Otvaranje novih domaćih privatnih firmi i stranih kompanija jača konkurenciju u oblastima gde postoji državni proizvodni sektor. Ranije su mnoge oblasti bile rezervisane za javni sektor, koji je imao monopol. Situacija se znatno izmenila, i sada se stimuliše slobodan uvoz i otvaranje novih privrednih subjekata. Državna preduzeća sada na tržištu moraju da se takmiče sa privatnim, kao i da se takmiče za sirovine, udeo na tržištu, radnu snagu i tehnologiju. Nove komunikacione tehnologije dodatno podvlače potrebu za brzim i fleksibilnim komercijalnim odlučivanjem, više nego što je to ranije bio slučaj sa javnim preduzećima. Uopšte uzev, uticaj ekonomskih reformi na javna preduzeća zahteva širu operativnu autonomiju ili privatizaciju.

  • U julu ove godine Indija je pokrenula kampanju «Digital India», kojom se do 2019. godine planira transformacija zemlje u digitalno društvo i ekonomiju znanja. Srbija poseduje kvalifikovanu radnu snagu na rastucem IT tržištu. Kako bi Srbija mogla da doprinese kampanji «Digital India» i obrnuto?

U digitalnoj sferi, Indija se još od sredine devedesetih posvetila unapređenju usluga za stanovništvo. Kasnije su mnoge od indijskih država započele e-projekte, koji su mogli i da ne ostvare uspeh. Vlada Indije je pokrenula National e-Governance Plan (NeGP) 2006. godine. Trideset jedan projekat u okviru Mission Mode pokriva različite domene, ali uprkos uspesnoj implementaciji e-Governance projekata širom zemlje, kao celina nije imao željeno dejstvo i nije ispunio sve ciljeve. Došlo se do zaključka da će biti potrebno mnogo više napora da e-Governance u zemlji promoviše inkluzivni rast koji obuhvata elektronske usluge, proizvode, naprave i mogućnost otvaranja novih radnih mesta, a mora se ojačati i proizvodnja elektronskih uređaja.

S ciljem transformacije čitavog ekosistema javnih usluga preko informacionih tehnologija, Vlada je pokrenula program Digital India, kako bi Indiju transformisala u digitalno društvo i ekonomiju znanja. Digitalna infrastuktura postaje suštinski važna za svakog građanina, približava im sektor uslužnih delatnosti, i digitalno ih povezuje putem e-bankinga, e-trgovine, e-zdravstva, e-usluga, e-edukacije itd.

Do 2019. očekuje se da će zahvaljujući projektu Digital India brzi internet doći u sva sela, Wi-Fi na škole i univerzitete, kao i da će postojati mnoštvo javnih Wi-Fi «hot spot» lokacija. Uspeh ovog programa učiniće Indiju liderom u upotrebi IT-a u uslužnim delatnostima, kao što su zdravstvo, školstvo, poljoprivreda, bankarstvo… Projekat Digital India obezbeđuje veliku priliku za redefinisanje paradigmi uslužnih delatnosti putem najnovije tehnologije. Međutim, važno je istaći da ICT ne može direktno voditi zemlju putem razvoja ako deluje samostalno. Sveukupni privredni rast i razvoj se grade na temelju pismenosti, osnovne infrastrukture, poslovanja, regulativa itd.

Prema ovom programu, predviđa se saradnja javnog i privatnog sektora u e-Governance projektima. Srpske kompanije se na taj način mogu uključiti u projekte, ostvarujući saradnju sa firmama iz Indije. Indija i Srbija mogu sarađivati na polju razvoja ICT-a, u oblasti zelene tehnologije, bezbednosti na internetu itd. U tom pravcu, dve Vlade već rade na ugovoru o saradnji u ICT, kojim se predviđa stvaranje uslova za IT industriju obe zemlje u zajedničkim poduhvatima. Nekoliko srpskih tehnoloških kompanija mogu posetiti Indiju i pružiti tehnološku podršku i IT rešenja indijskim kompanijama, i obrnuto. Pozivamo sve kompanije iz Srbije da uzmu učešće u razvoju indijske privrede, za šta posedujemo pravni okvir i ugovore, kao što su Ugovor o bilateralnoj promociji i zaštiti investicija, Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, Ugovor o saradnji u oblasti nauke i tehnologije, Ugovor o saradnji u poljoprivredi i zajednickim projektima itd, koji su rezultat zajedničkog rada Vlada obe zemlje.

Srpske kompanije mogu učestvovati i povezati se sa indijskim kompanijama na nekim od predstojecih sajmova i manifestacija:

(i)         Samit Vibrant Saurashtra Expo & Summit (VSES) 2016 (8. – 10. januar 2016.)
http://www.vibrantsaurashtra.com
(ii)        Samit CII Partnership Summit 2016 (10. – 12. januar 2016.) http://partnershipsummit.com/
(iii)       Manifestacija Make in India Week (13. – 18. februar 2016.)  www.makeinindia.com/mumbai-week
(iv)       Manifestacija 2nd Indian Global Exhibition on Services (GES) http://www.gesdelhi.in/.
(v)        IT Manifestacija India IT Show 2016 (3. – 4. Mart 2016.) www.indiasoft.org
(vi)       Azijski kongres i izložba o rudarstvu 6th Asian Mining Congress & Exhibition (23. – 27. februar 2016.)
www.mgmiindia.org.
(vii)      Sajam  knjiga New Delhi World Book Fair (9. – 17. januar 2016.) www.newdelhiworldbookfair.gov.in
(viii)     Sajam kože India International Leather Fair (1. – 3. februar 2016.) http://www.iilfleatherfair.com/
(ix)       Manifestacija Auto Expo India (5. – 9. februar 2016.) www.autoexpo.in
(x)        Međunarodna izložba nakita India International  Jewelry Show (5. – 8. februar 2016.) www.iijs-signature.org
(xi)       Manifestacija o indijskoj keramici Indian Ceramics (23. – 25. februar 2016.) www.indian-ceramics.com
(xii)      Izlozba Panacea prirodnih proizvoda Panacea Natural Products Expo (24. – 26. februar 2016.)
www.naturalproductsexpoindia.com
(xiii)     Manifestacija 2nd Indian Global Exhibition on Services (GES) (24. – 26. februar 2016.)
www.gesdelhi.in
(xiv)     Azijski kongres i izložba o rudarstvu 6th Asian Mining Congress and Exhibition  www.mgmiindia.org
(23. – 27. februar 2016.)
(xv)      Međunarodna izložba poljoprivreda i hortikultura International Agriculture & Horti Expo  www.hortiexpo.com
(26. – 28. februar 2016.)
(xvi)   Sajam ručnog tkanja India International Handwoven Fair  www.iihfchennai.com
09. – 11. mart 2016.
(xvii)    Manifestacija Defexpo India http://defexpoindia.in
28. – 31. mart 2016.
(xviii)   Međunarodni sajam hrane Aahar International Food Fair www.aaharinternationalfair.com
mart 2016.
(xix)     Izložba tepiha 30th India Carpet Expo http://www.indiancarpets.com
mart 2016.
(xx)      Manifestacija o hrani Annapoorna World of Food www.worldoffoodindia.com
septembar 2016.
(xxi)     Manifestacija o kozmetici 2016 The Beauty and Wellness Show septembar 2016.
(xxii)   Izložba o čaju i kafi World Tea & Coffee Expo www.worldteacoffeeexpo.com
oktobar 2016.
(xxiii)   Samit Vibrant Gujarat Summit
http://www.vibrantgujarat.com/
(xxiv)   Svetski ajurveda kongres World Ayurveda Congress http://www.ayurworld.org
novembar 2016.
(xxv)    Trgovinski sajam India International Trade Fair http://indiatradefair.com/iitf/
novembar 2016., Nju Delhi, Indija
(xxvi)   Manifestacija CPhI India http://www.cphi.com/india/home
decembar 2016.

(Magazin „Ekonomist“)

Prethodni tekstĐumbir – jači od citostatika
Sledeći tekstIndija lansirala navigacione satelite

POSTAVI KOMENTAR

Molim upišite vaš komentar!
Upišite vaše ime